Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva je velmi důležitý akt, kterým může stavebník uzavřít se správním orgánem smluvní

vztah, který nahrazuje jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení. 

Veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít i pro stavební povolení zvlášt.

Kdy může veřejnoprávní smlouva nahradit územní rozhodnutí?

Pro umístění stavby. Dle §78 a) odst.1 Stavebního zákona

Podmíněně při změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území - nelze využít u záměrů, kde již

bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.

Co je zapotřebí?

Stejné doklady a stanoviska jako k normálnímu územnímu řízení , dále taktéž majetkoprávní titul, souhlas k

umístnění stavebního záměru dle § 184 a) Stavebního zákona. 

Velmi důležité jsou doložené souhlasy sousedů a všech osob, které by byly účastníky řízení.

Kdy může veřejnoprávní smlouva nahradit stavební povolení?

U těch staveb, či změny stavby před dokončením- dle §118 odst.4, a dále § 116, § 166 Stavebního

zákona.

Veřejnoprávní smlouvu nelze užít u záměrů, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na ŽP.

I zde platí, že je zapotřebí mít stejné doklady a stanoviska jako k úřednímu stavebnímu řízení a zároveň

souhlasy všech osob, které by byly účastníky řízení.

 

Veřejnoprávní smlouva pro náhradu územního rozhodnutí a stavebního povolení?

 Veřejnoprávní smlouvu lze dle § 78 odst 5 Stavebního zákona použít jako náhradu územního rozhodnutí

a stavebního povolení za dodržení podmínek § 109, 110 a 116 Stavebního zákona.

 

Výhody:

souhlasy účastníků řízení jsou základní výhodou a podmínkou

rychlost zpracování veřejněprávní smlouvy odbornou osobou

úspora času po předložení veřejnoprávní smlouvy úřadu, kratší doba veřejného vyvěšení