příklady typů realizovaných staveb s certifikátem

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

Příklady typů staveb kde byl dosud vydán certifikát :

 • Rodinný dům ve Středočeském kraji
 • 2. Rodinný dům v Pardubickém kraji
 • Výstavba RD v Libereckém kraji
 • RD Jihočeský kraj
 • RD pro invalidní osobu Praha
 • FVE více vlastníků v rámci celé České republiky
 • změny staveb obchodních domů Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj
 • změny staveb RD Středočeský kraj, Jihočeský kraj, 
 • výstavba čerpací stanice pohonných hmot Středočeský kraj
 • revitalizace panelových domů Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Vysočina,
 • modernizace bytových domů a výměna výtahů Praha, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj
 • změna stavby kancelářských prostor Praha
 • Rekonstrukce a modernizace bytů v bytových domech Praha, Středočeský kraj
 • Větrná elektrárna Středočeský kraj
 • Půdní vestavba Praha
 • Změna stavby - změna využití výrobní haly - Praha
 • Restaurace Praha
 • přístavba výtahu k RD Středočeský kraj
 • Přestavba hospodářské části usedlosti na hotelový objekt Jihočeský kraj
 • Kolaudace RD Středočeský kraj, Jihočeský kraj
 • Kolaudace modernizace výtahů v bytových domech Praha, Liberecký kraj
 • Kolaudace po změně staveb RD

 

Seznam  některých realizovaných projektů  staveb s uvedením činnosti

 • administrativní budova Elektrodružstva Praha 8 
 • Kuchyně a provozní budovy Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, spolupráce statika
 • Lůžková část dětské části Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, spolupráce statika 
 • Poliklinika dětské části Fakultní nemocnice Motol, Praha 5,, statika + spolupráce nastavební části 
 • Laboratoře Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, spolupráce statika 
 • rekonstrukce objektu Havelská ul. Praha 1 (statika + spolupráce na stavební části )
 • Rekonstrukce tribuny stadionu Sparta Praha 7, Letná  (spolupráce statika )
 • Hotel Praha (spolupráce statika a stavební část 1967)
 • Rekreační a školící zařízení zámeček Albeř pro n.p. Kablo ( statika a projekt požární ochrany  )
 • Výrobní haly n.p. Kablo Kladno provoz Praha ( statika, projekt požární ochrany, spolupráce na  stavební části )
 • Výrobní haly n.p. Kablo Kladno provoz Vrchlabí  (statika, projekt požární ochrany, spolupráce na  stavební části )
 • Rodinný dům většího rozsahu pro zahraničního investora Praha 10 statika, projekt požární ochrany, spolupráce na stavební části )
 • Studie kompletní zdravot. sítě pro Prahu 5 a spolupráce na generelu pražské zdravotní sítě
 • Objekt centra výpočetní techniky PVT Praha 4 ( stavební část, projekt požární ochrany,statika )
 • Spolupráce na projektech zdravot. zařízeních pro Prahu 5 
 • Spolupráce na projektech komplexu jeslí  pro Prahu5 
 • Stomatologickécentrum pro zahraničního investora Praha 4 ( statika, projekt požární ochrany )
 • Administrativní budova Geodetického ústavu, Praha 9(statika,PO,  spolupráce na stavebníčásti  PD ) 
 • Rekonstrukce  administrativně provozní budovy Pražskéslužby Praha 3, statika, projekt požární ochrany, spolupráce na  stavební části )
 • Rekonstrukcepamátkově chráněného objektu soukromý zahran. majitel statika, projekt požární ochrany,spolupráce na  stavební části )
 • Diagnostickésoukromé zdravot.  centrum Praha 6 (úprava PD, inženýrská činnost )
 • Rekonstrukce  části památkově chráněného objektu Praha1 pro Pizzerii Rugantino 
 • Praha 1 ( spolupráce na úpravě  PD, zajištění atestu zahraničního vybavení, ( které v ČR nebo dosud používáno) inženýrská činnost )
 • Italská restaurace Rybná, Praha 1 (  statika ,PO,  spolupráce na stavební části  PD, inženýrská činnost  )
 • Modernizace ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad  Jizerou ( spolupráce na PD – statika, projekt požární ochrany  )   
 • Návrh úprav havarijního stavu věže kostela města Polička včetně světničky Bohuslava Martinů ( spolupráce na PD  a   jednání v zastoupení investora pověření Radou města  )
 • Návrh úprav havarijního stavu památkově chráněných hradeb města Polička ( spolupráce na PD, inženýrská činnost a jednání v zastoupení investora – pověření Radou města  )
 • Zařízení pro nemocné alshamerovou chorobou IZ sítě zařízení včetně  spolupráce na projektové dokumentaci umístění zařízení ve Středočeském a Pardubickém kraji 

  V rámci seznamu nejsou uváděny adresy stavebníků z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

 

Seznam  některých realizovaných akcí většího rozsahu  s uvedením činnosti

 • 1. Hotel Pyramida Praha 6 ( v rámci zařazení na OV ONV Praha 6 stavební povolení )
 • 2. Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 – dostavba areálu – část pro dospělé – 1. varianta ( spolupráce na stavebním programu, spolupráce na studii 1984
 • 3. Rekonstrukce části areálu Valdštejnského paláce pro potřeby Senátu PČR – v rámci funkce vedoucí investičního odboru zajištění rekonstrukce a modernizace  1996 -1998 )

 

 ( v rámci poradenské činnosti )

 • 1. Koncepce zdravot. zařízení v ČR v souvislosti s nemocnicemi v rámci obrany státu a nenadálých událostí  a spolupráce na zákonech na MZ .( v rámci poradenské činnosti )¨
 • 2. Spolupráce s Právnickou fakultou Praha pro akce : rekonstrukce budovy, rekonstrukce objektu Větrník Praha 6, pro potřeby Právnické fakulty .
 • 3. Posudky pro MZ ČR a PSP