Kolaudace

Posudek autorizovaného inspektora k žádosti o Kolaudační souhlas

ve spolupráci s autorizovaným inspektorem rychle a kvalitně 

dum2.png


Stavba je hotová - co tedy dál?

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu  též odborným posudkem autorizovaného inspektora.

Doklady od stavebníka k odbornému posudku autorizovaného inspektora jsou totožné jako k žádosti o kolaudační souhlas.

V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

I zde je tedy úspora času naprosto zřejmá. 

Loading...

Naše služby

Loading...

Naše služby